ทำความรู้จักกับสลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือนคืออะไรและสามารถขอสลิปเงินเดือนได้ที่ไหน

สลิปเงินเดือนต้องมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ทำไมควรเก็บสลิปเงินเดือนพนักงานไว้ให้ดี 2565

ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนพนักงานราชการ หรือเอกชน ก็ล้วนแต่ต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อเก็บไว้เป็นเอกสารสำคัญ และรูปแบบใบสลิปเงินเดือนออนไลน์จะสามารถใช้งานได้เหมือนสลิปกระดาษที่ออกปกติหรือไม่ มีข้อมูลสำคัญใบแจ้งเงินเดือนอย่างไรบ้าง เรามาดูรายละเอียดกันเลย 

สลิปเงินเดือนต้องมีข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีในสลิปเงินเดือนสำหรับคำนวณวงเงินกู้คำนวณการอนุมัติเลยก็คือ หัวข้อว่าเป็น ใบจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง แทนคำว่าสลิปเงินเดือนพนักงาน หรือบางที่จะใช้คำว่า ใจแจ้งรายได้ (Pay slip) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นขอสลิปเงินเดือน ในรูปแบบขอขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ ก็จะต้องมี ตัวอย่างรายละเอียด ดังนี้

  • ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน ที่ออกเอกสาร สลิปเงินเดือน มีชื่อบริษัท ข้อมูลผู้เสียภาษี ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • มีตราประทับ / ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามในการจ่ายเงิน แม้ว่าจะเป็นขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ก็ตาม จะมีข้อมูลเปล่า ๆ แต่ไม่มีตราประทับหรือลายมือชื่อไม่ได้ 
  • ข้อมูลพนักงานที่ได้รับสลิปเงินเดือนพนักงาน ทั้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เลขบัญชีที่โอนเงินเข้า 
  • ลงวันที่การจ่ายเงิน
  • มีรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนว่าเป็นเงินค่าจ้างสำหรับอะไรบ้าง เช่น เงินเดือน โบนัส 
  • มีรายละเอียดในการหักเงิน เช่น หักนำส่งภาษี หักเงินประกันสังคม เป็นต้น 

สลิปเงินเดือนขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ใช้แทนกระดาษสลิปปกติได้หรือไม่ 

หลายคนมีใบสลิปเงินเดือนออนไลน์ เพราะปัจจุบันหลายบริษัทก็ปรับเปลี่ยนการให้สลิปเงินเดือนเป็นรูปแบบนี้กันหมดแล้ว โดยที่จะช่วยลดปริมาณขยะจากกระดาษที่ไม่จำเป็น เรื่องของการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์สามารถใช้แทนรูปแบบกระดาษสลิปปกติได้ โดยหลายๆ สินเชื่อก็อนุญาตให้ใช้ได้ เช่น สินเชื่อสวัสดิการออมสิน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องมีข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์ หรือสลิปปกตินั้นเอง 

สลิปเงินเดือน ทำไมควรเก็บสลิปเงินเดือนพนักงานไว้ให้ดี 2565

สลิปเงินเดือนถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ทางบริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องออกให้กับลูกจ้าง ถือเป็นสลิปเงินเดือนพนักงาน เสมือนเป็นใบเสร็จที่รับเงิน เป็นหลักฐานว่าเราได้รับเงินจริงและมีข้อมูลสำคัญในเรื่องการแจกแจ้งรายได้ และข้อมูลทางภาษี หากบริษัทผิดพลาดในเรื่องการขอสลิปเงินเดือนจะสร้างความยุ่งยากได้ในภายหลัง ดังนั้น ลูกจ้างที่ได้รับเอกสารนี้จะต้องตรวจสอบว่ายอดเงินที่ได้รับจะต้องตรงกับที่ได้รับจริง มีการหักภาษีไปเท่าไรบ้าง  ซึ่งสลิปเงินเดือนขอที่ไหน โดยปกติจะออกโดยฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ และมีการจัดสรรเรื่องของรายการให้ด้วยเช่นกัน หากไม่ออกแต่มีการหักภาษีจะถือว่ามีความผิด รวมทั้งข้อมูลจะต้องตรงด้วยเช่นกัน สำหรับสลิปเงินเดือนพนักงานราชการและเอกชนจะต้องเก็บสลิปเงินเดือนให้ดีเพราะสลิปเงินเดือนพนักงานสามารถยื่นเป็นเกสารสำหรับด้านการเงินได้ว่ามีรายได้เกิดขึ้นจริง เช่น กู้สินเชื่อ ธกส ก็ต้องใช้เช่นกันสำหรับบางสินเชื่อ หรือจะของธนาคารอื่นๆ ก็มีการเรียกสลิปอีกด้วย!